Jetra

Skrivena hrana za tov: Ove hemikalije drastično utječu na naš metabolizam


Kako endokrini disrupteri utiču na našu hormonsku ravnotežu

Veliki istraživački projekt u EU trenutno istražuje grupu hemikalija za koje se sumnja da negativno utječu na ljudski metabolizam. Brojne su indikacije da takozvani endokrini rastvarači potiču debljanje i metaboličke bolesti poput masne jetre, visokih lipida u krvi i dijabetesa. Endokrini disrupteri su hemikalije ili mješavine hemikalija koje interferiraju sa signalnim putovima pod kontrolom hormona.

Polazni signal za europski istraživački projekt EDCMET dat je u siječnju 2019. godine. U projektu žele istražiti utjecaj endokrinih razarača na metabolizam. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorava na ove uobičajene hemikalije koje konstantno gutamo hranom i sredstvima za njegu u izvještaju „Globalna procjena stanja nauke o poremećajima endokrinog sistema“ od 2002. godine.

Tijeli hormoni regulišu brojne funkcije

Hormoni se normalno koriste od strane ljudi i drugih organizama kao signalni molekuli, koji se obično prenose krvlju i na taj način izazivaju određene reakcije u cijelom tijelu. Na primjer, regulišu razvoj, rast, reprodukciju i ponašanje ljudi i životinja.

Kako endokrini disrupteri interveniraju u ovaj prirodni proces?

Pojedine hemikalije su po kemijskoj strukturi slične prirodnim hormonima. Ako se uvuku u organizam, mogu se pogrešiti prirodnim hormonima. To može dovesti do niza posljedica:

  • Učinci tjelesnih hormona mogu biti oslabljeni ili povećani.
  • Proizvodnja određenih hormona može se pretjerano povećati ili smanjiti.
  • Putovi u krvi mogu biti poremećeni.
  • Enzimi za regulisanje prirodne ravnoteže hormona mogu se suzbiti.
  • Raspad hormona može izbaciti iz ravnoteže.
  • Prirodni metabolizam se može poremetiti.

Kako endokrini disrupteri ulaze u organizam?

Endokrini disrupteri se koriste za proizvodnju mnogih sintetskih materijala. Takođe se široko koriste u industriji prehrambenih proizvoda i proizvoda za negu u proizvodnji plastičnih kutija, plastičnih boca, tetra pakiranja i limenki. Koriste se i u pesticidima i tako završavaju u tlima i vodi. Prema WHO, hemikalija najčešće ulazi u organizam putem hrane i tekućina za piće koje su prethodno pohranjene u plastiku ili su došle u kontakt sa pesticidima. Mogu se apsorbirati i kroz kontakt s kožom, na primjer, sredstvima za njegu ili industrijskim sredstvima za čišćenje.

Konačni dokaz se sada pruža

Iako su endokrini razarači povezani s velikim brojem negativnih efekata, Federalnom zavodu za procjenu rizika (BfR) do sada nedostaju jasni naučni dokazi o tome da li i kako te kemikalije koje oponašaju hormone ometaju metabolizam. Kao rezultat, trenutno ne postoje potvrđene metode za procjenu njihovih metaboličkih učinaka.

Novi rutinski test na hemikalije

U sklopu projekta, istraživači će istražiti kako hemikalije utječu na metabolizam masti i energije u ćelijama jetre. Očekuje se da će ova studija stvoriti i novu rutinsku metodu za ispitivanje hemikalija kako bi se spriječilo da cirkuliraju daljnji endokrini disrupteri.

Da li je zabrana upotrebe?

"Prepoznavanje takvih endokrinih razarača i njihovih učinaka na tjelesne funkcije središnji je aspekt u procjeni rizika hemikalija", izvještava predsjednik BfR-a, Dr. Dr. Andreas Hensel u saopćenju za javnost o novom EU projektu. Takvi pouzdani dokazi uz potvrđene metode su od suštinskog značaja za pokretanje zakonskih regulatornih mjera. (vb)

Podaci o autoru i izvoruVideo: Biljke: Otrovne, Opasne, Halucinogene i Lepe.. Kompilacija (Oktobar 2021).