Holistička medicina

Terapijsko slikanje

Terapijsko slikanje


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Terapijsko slikanje oslobađa kreativne energije kroz boje i oblike. Osećanja, razmišljanja i raspoloženja mogu se izraziti bez reči i tako često direktnije nego u razgovoru ili terapiji pisanjem.

Ova metoda može pomoći kod mentalnih stanja u kojima su pogođeni „preplavljeni“ podražajima i iskustvima; slikanje im pomaže da se smire i bolje koncentrišu, na primjer u slučaju hipomanije ili bipolarnog poremećaja.

Slikanje vam omogućava da bolje sagledate svoj vlastiti svijet, nesvjesno, vlastitu maštu, ali i iskustva, iskustva i misli. To je posebno važno za ljude koji su u životu izgubili smisao, na primjer, s depresijom. Potisnuti i pohranjeni mijenjaju se u vidljivu i razumljivu stvarnost. Pogođeni ljudi bolje razumiju šta se u njima dešava.

Slikanje može promovisati komunikaciju i uspostaviti kontakt, kao i prostornu orijentaciju, vizuelno pamćenje i vizuelnu percepciju, može ojačati koncentraciju i uravnotežiti motoričke procese. Može poboljšati svijest o tijelu i usporiti unutrašnji nemir, može dovesti do opuštanja i osjećaja postignuća; može odvratiti pozornost od patoloških obrazaca bolesti (što može biti na primjer kod depresije ili granične granice). Može otkriti izgubljene aspekte jastva, otvoriti put za nova rješenja i povećati sposobnost iskustva.

Bilješka: Terapeutske prednosti slikarske terapije do sada nisu dovoljno dokazane naučnim studijama. Ako razmišljate o slikarskoj terapiji, prethodno se posavjetujte s liječnikom.

Boja raseljena

Duševni patnici često pate od iskustava kojih se ne mogu svesno setiti. Međutim, ovaj se potisnuti pohranjuje u nesvjesno i uskraćuje energiju, jer postoje strahovi i blokade koje mozak povezuje s ključnim događajem. Slikanje je kao nijedna druga metoda kojom se ovi događaji vraćaju u svijest, jer mi mislimo na slikama.

Na primjer, slika sirene kako pliva prema svjetlu u dubokoj morskoj pećini mogla bi podsjećati na one koji su pogođeni iskustvom duboke depresije, ali u kojoj su stvorili iskru nade.

Uz terapiju bola, ljudi koji imaju problema staviti sukob u riječi pronađu način za izražavanje svojih osjećaja.

Slikarske terapije deluju u dizajnu (mentalnog) prostora, pooštravaju percepciju i mogu poslužiti za preoblikovanje jastva.

Ciljne grupe slikarske terapije

Slikarske terapije pomažu gotovo svima. Na ovaj način mentalno zdravi ljudi mogu se isprobati, upoznati svoje neispričane aspekte i ciljeve, a u najboljem slučaju mentalno bolesni ljudi mogu zacijeliti. Slikarske terapije pomažu deci sa fizičkim, mentalnim i intelektualnim teškoćama, osobama sa fizičkim teškoćama koje se ne mogu razumeti sa jezikom, kao i osobama sa intelektualnim teškoćama.

Traumatizirane, žrtve nasilja i depresivni ljudi koji ne mogu ili ne žele govoriti o svojim iskustvima često se bolje otvaraju slikanjem nego kroz većinu drugih terapija. Slikarske terapije su pogodne za ljude gotovo svih dobnih skupina koji prolaze kroz psihološke krize, kao i za ozbiljno bolesne ljude poput onih koji boluju od karcinoma.

Danas slikarstvo prati psihijatriju poput terapije ovisnosti, neurologije, ortopedije, psihosomatike, gerijatrije, onkologije i reumatologije.

Kreativni proces

Slikarska terapija se ne odnosi na umetnički kvalitet slike. Kod slikanja izraza, za razliku od primjerice Rorschachovog testa, poanta nije u tome da terapeut sliku interpretira. Umesto toga, terapija je proces samog slikanja.

Prilikom slikanja oni koji su pogođeni prepoznaju povezanost između sebe i okoline i izražavaju vlastitu stvarnost. Ovo je suštinski aspekt percepcije sebe i sada pate i terapeuti mogu razmišljati o rješenjima. Slikarska terapija takođe otvara načine izražavanja sebe koji su prethodno uglavnom bili zatvoreni za obolele.

Slikanje može pospešiti koncentraciju. Zbog toga je pogodno za djecu s dijagnosticiranom ADHD-om, koja mogu učiniti nešto do kraja bez ikakvog pritiska.

Slikarska terapija je takođe „kameleon“. Može se kombinovati sa raznim drugim terapijama.

C.G. Jung i Arno Stern

Velika tema Carla Gustava Juna bila je nesvjesnost čovjeka. Iznio je podučavanje arhetipova koji su bili usidreni među kulturama u kolektivnom nesvjesnom čovječanstvu. Jung se također intenzivno bavio slikama: analizirao je i skupljao slike svojih pacijenata.

Konkretno se bavio mandalama, simetričnim kružnim slikama koje, prema Jungu, izražavaju nesvjesno. Prepoznao je takve mandale kao slike iz snova i kao treperi simboli u krizama u psihi. Prema Jungu, mandale imaju red koji nalikuje unutrašnjim slikama i služe za naređivanje haotičnih stanja psihe.

Prema Jungu, svaka osoba nosi oko sebe nesvjesne slike koje mogu biti izražene slikanjem. Uslov za to je spontanost. Uspjeh ove slike vidio je ne u interpretaciji, već u samom procesu i tako anticipirao današnje slikarsko izražavanje.

Arno Stern je u praksi izveo Jung-ovu teoriju slika. Razvio je metodu u kojoj slike nisu ni analizirane ni diskutirane. Stern je pretpostavljao da će slikari komunicirati sa materijom; ta slikovna komunikacija trebala je probuditi izraznu sliku.

Ekspresivna slika

Kada je u pitanju izrazno slikanje, nije važno šta slikate i koja estetska vrijednost ima rezultat. Slikari bi se trebali osećati što je moguće nezavisnije.

Soba za slikanje trebala bi biti u potpunosti zaštićena od smetnji, bez ulične buke, bez blistavog svjetla, u idealnom slučaju nema prozora. Svi sudionici trebaju istovremeno biti učesnici. Voditelj slikarskog tečaja nije uzor.

Ekspresivna slika se odvija dok stojite - slika cijelo tijelo.Soja slikarstva je obložena zidovima za oslikavanje, u sredini je sto sa bojama. Četke, lopatice, spužve, ali i vaše vlastite ruke služe kao sredstvo za slikanje.

Nadzornik slikanja prati slikara, ohrabruje ih i ohrabruje da "sve iznesu", da razmijene svoja iskustva i da pripaze na sliku. Voditelj slike pokušava da atmosfera bude mirna.

Slikanje u dijalogu

Slikanje u dijalogu služi za stvaranje i upravljanje mentalnim procesima. Za terapije sa decom ova je metoda posebno efikasna u slučaju dece sa inhibicijom, dece sa disleksijom i slabom pismenošću kao i ADHD-a.

Djeca koja imaju problema s izražavanjem riječi, bilo zbog jezičnih poteškoća ili zbog inhibicija, mogu koristiti dijalog boja kako bi stupila u kontakt s drugim ljudima. Slobodno slikanje nadahnjuje maštu, pokreće samoizlječenje, može osloboditi strah i blokade. Djeca oslabljenog samopoštovanja uče da mogu iz sebe stvoriti nešto posebno. Povećava se psihološka snaga, pogođeni se osjećaju ugodnije i razvijaju više samopouzdanja.

Slikarska terapija sa djecom traje otprilike tri do dvanaest mjeseci, ovisno o potrebi i nakon nekoliko tjedana obično se pojavljuju prvi efekti na psihu. Terapeut sjedi nasuprot djetetu; oboje komuniciraju bojama, pa se naizmenično slikaju. Slikanje kao dijalog je moguće i sa parovima, ali i kao grupni dijalog, na primjer sa porodicom ili timom kompanije.

Slike koje nastaju spontano u terapijskom slikarstvu otkrivaju puno. Na primjer, ljudi s poteškoćama u razvoju često slikaju slike u obliku pećine koje liče na maternice. Ljudi koji pate od paranoje slikaju bezbroj očiju koje promatraju, manijačni ljudi ponekad slikaju slike dok ne izgube bilo kakvu strukturu.

Slikovito razmišljanje

Djeca razmišljaju u slikama prije nego što nauče govoriti. Ove ideje postaju sve složenije s godinama i u razmjeni s okolinom. U odraslih je, međutim, slikovno razmišljanje zaprepašteno u našem društvu.

Mnogi ljudi na slikarskoj terapiji počinju postavljati lijepe stereotipe na platno: plavo nebo, vedro sunce i sretni ljudi. Neki se boje da ih se smatra bolesnima, drugi slikaju svijet lijepo jer se boje svojih unutrašnjih stanja. Ovdje je posao terapeuta tražiti od onih koji su pogođeni da se slikaju nefiltrirano. Uz osjetljivu terapijsku pratnju, tamnije ali više životne slike povećavaju se iz sata slikanja u sat slikanja.

Mnogi od pogođenih u početku su preplavljeni zadatkom da se potpuno slobodno slikaju. Prvo su vam potrebne unaprijed definirane strukture, na primjer mandale. Uzgred, mandale su pogodne čak i ljudima koji su u akutnoj psihozi.

U slikarskoj terapiji se ne smatraju teškim slikarskim tehnikama. Slike ljudi sa šizofrenijom i traumama često postavljaju nediferencirani unutrašnji život na platno. Oni koji su pogođeni bili bi prezauzeti da primene ove unutrašnje slike s ciljem perspektive ili linija. Što su slobodniji od takvih smjernica, temeljnije će moći obojiti svoje unutarnje slike.

Ako su pogođeni ljudi posebno inhibirani, onda su mandale odličan način za započinjanje. S njima možete pažljivo pristupiti drugim, jednostavnim tehnikama slikanja. Ako je moguće, pacijent bi trebao odmah početi slikati kako se sljedeći put ne bi više suočio s odlukom.

Ako oboljela osoba neodlučno sjedi ispred bijele ploče, terapeut ih može nadahnuti, unaprijed naslikati nešto ili pružiti drugu pomoć. Međutim, ako se oboljeli već slikaju, terapijska pratnja treba se suzdržati tako da slike ne budu iskrivljene vanjskim smjernicama.

Slika bi se trebala odvijati u povjerljivoj atmosferi, tako da oni koji su pogođeni slikaju autentično i ne plaše se stidjeti se “demona svog nesvjesnog”.

Čak i ako je terapeut naučio analizu slike, on bi trebao izbjegavati opsežne interpretacije koliko je to moguće. Ovakve interpretacije su često pogrešne. Osim toga, oni često uklanjaju pogođene osobe tako da protok slika zaustavi.

Međutim, dozvoljena su direktna pitanja o slici i jačaju odnos povjerenja. Međutim, pitati znači izraziti percepciju terapeuta, ali istovremeno pitati dotičnu osobu kako doživljava njegovu sliku. Ako je pitanje za njega previše intimno, ne bi trebalo nagovarati da na njega odgovori.

Slike mentalno bolesnih ljudi

Slike mentalno oboljelih ljudi već su dugo predmet istraživanja. Oko 1900. ljekari su čak pomislili da mogu odrediti prirodu bolesti prema vrsti slika. Ali to nije uspjelo.

Još 1962., psihijatar Helmut Rennert još je tvrdio da može prepoznati slike bolesnika sa shizofrenijom po 34 formalne karakteristike: prekomjerne forme, više glava ili udova i ponavljajući motiv. Uz to, šizofreni ljudi bi svaki slobodan prostor ispunili ukrasima. Takvi „kriterijumi“ se mogu dokazati proizvoljno kod ne-šizofrenika, a takve šeme nisu bile izvedive.

Dvadesetih godina prošlog vijeka, povjesničar umjetnosti Hans Prinzhorn (1886-1933) prikupio je preko 5000 crteža, uljanih slika i rezbarija drveta od pacijenata psihijatrijske klinike u Heidelbergu. Izričito je rekao da nema kriterija za prepoznavanje umjetnosti mentalno oboljelih ljudi.

Danas art-terapija pripada svakoj klinici koja liječi ljude s mentalnim problemima. U idealnom slučaju slike razvijaju razgovor između terapeuta i osobe koja je zabrinuta zbog osjećaja koji su izraženi bojama i oblicima.

Nadrealisti su bili oduševljeni umjetnošću mentalno bolesnih i uzimali su je kao direktan primjer vlastitih djela. Salvador Dali okupao se apsurdno i fantastično. Danas su poznati radovi šizofrenih umjetnika poput Adolfa Wölflija, Aloise Corbaz, August Natterera, Louis Souttera ili Oswalda Tschirnera.

Psihoza, kreativnost i umjetnost usko su povezani. Zašto je to slučaj, nešto je što i danas psiholozi i neurobiolozi raspravljaju. U svakom slučaju, psihoze ponekad oslobađaju kreativnost kod ljudi koji su prije imali malo veze sa umjetnošću.

Kod akutne psihoze strukturni se obrasci u mozgu mijenjaju, što može osloboditi prethodno sadržani kreativni potencijal. Osjećaji porastu, depresija se izmjenjuje s euforijom, ali prije svega dolazi do raspada strukturnih dijelova, što dovodi do halucinacija, asocijativno mišljenje gubi veze.

Slikovno razmišljanje preplavljuje konceptualno razmišljanje, dok kod zdravih odraslih osoba pojmovno mišljenje ograničava slikarsko mišljenje. Nesvjesno gura na površinu. Osjeti prevladavaju nad formom i figurom.

Oni koji su pogođeni pokušavaju klasificirati nove zablude u njihove "normalne" strukture iskustva. Tako oni sistematiziraju svoje ludilo. Može se kretati od progona ili ludosti sudbine do hipohondrije i krivice. Uzbudljivo postaje s bolesnima, koji su toliko obuzeti utiscima da ih transformišu pokušavajući da izraze simbole koje su dobili, na primjer, slike. Oni stvaraju ono što se može opisati kao psihotička umjetnost.

Psihijatri već dugo stvaraju novi život kao slobodni umjetnici, a ateli za mentalno oštećene su rašireni.

Vincent van Gogh

Najpoznatiji slikar sa problemima mentalnog zdravlja bio je Vincent van Gogh (1853-1890). Naslikao je sve svoje slike u poslednjih deset godina svog kratkog života. Van Gogh odsjekao je uho nakon svađe sa prijateljem Polom Gauguinom. Van Gogh je 1889. godine naslikao uho i odsekao cevi.

Liječnici su dijagnosticirali epilepsiju, ali to je bilo mentalno ludilo. Hroničari su nadmašili sebe dijagnozama nakon Van Goghove smrti. Mnogo je naznaka bipolarne bolesti, u svakom slučaju umjetnik je patio od depresije, noćnih mora i zabluda koje su ga pratile do kraja života i pojavljivao se u epizodama. Posljednji put proveo je u mentalnoj bolnici Saint-Paul-de-Mausole u Saint-Rémy-de-Provence. Tamo mu je bilo dozvoljeno da slika u terapeutske svrhe, tu je nastala njegova slika "Zvjezdana noć". Trpio je težak napad, progutao otrovne boje (pokušaj samoubistva?) I umro u siromaštvu.

Caspar David Friedrich

"Von Friedrich mora jednom detaljno napisati. Debeli, oblačni oblak mentalno nejasnih uvjeta visi nad njim već nekoliko godina, jer ga oni vode grubim nepravdama nad njegovom porodicom, o čemu sam otvoreno govorio protiv njega, a koji su ga potpuno zamijenili. Carl Gustav Carus

Caspar David Friedrich, važan slikar romantike, takođe je patio od psiholoških problema. Romantizam je umetnički oblik, naročito crni romantizam, koji je oblikovao melankoliju kao i pomerao granice između ljudi i okoline. Zabranjeno je tumačiti takav umjetnički zaokret u psihološka granična stanja kao patologija umjetnika. Friedrich je, međutim, imao jasne znakove bolesti.

Njegov savremeni Gotthilf Heinrich von Schubert napisao je: „Koliko god to bilo najdublje u odnosu na najsretnije šale, takve stvari nisu rijetkost među najizvrsnijim melanholijom i komičarem. Jer svi koji su poznavali njega i njegovu priču, kao i osnovni ton njegovog umjetničkog djela, znali su da je Friedrich u najvišem stepenu melanholičnog temperamenta. "

Međutim, psihološki problemi velikih slikara ne smiju dovesti do zablude da bi slikarska terapija glorificirala psihijatrijske simptome. Slikarske terapije nikako nisu pronalazak „genija u zabludi“, a slike ne bi trebale završiti u umetničkim salama. Oni koji su pogođeni trebali bi se bolje upoznati i naći novu ravnotežu u sebi. (Dr. Utz Anhalt)

Podaci o autoru i izvoru

Ovaj tekst odgovara zahtjevima medicinske literature, medicinskim smjernicama i trenutnim studijama te su ga pregledali medicinski ljekari.

Dr. phil. Utz Anhalt, Barbara Schindewolf-Lensch

Swell:

 • Viégas, Fernando i dr .: Umjetnost kao terapijsko sredstvo u depresivnim poremećajima: sistematski pregled literature; u: Psihijatrijski kvartal, septembar 2019., stranice 1-12, Springer
 • Attard, Angelica i Larkin, Michael: Art terapija za osobe sa psihozom: narativni pregled literature; u: Lancetova psihijatrija, vol. 3, izdanje 11., stranica 1067-1078, 2016, Lancetova psihijatrija
 • Seifert, Kathrin: Art terapija; u: Starosna depresija: interdisciplinarni priručnik, stranica 167-176, 2017


Video: ЛЕЧЕБНАЯ КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС CHANDI (Septembar 2022).


Komentari:

 1. Jacy

  Žao mi je, ali mislim da grešite. Predlažem da razgovaram o tome. Pošaljite mi e-poštu u PM, razgovaraćemo.

 2. Earie

  Ja sam u vezi s tim, ne znam ništa

 3. Sakree

  Ovo će usput imati sjajnu rečenicu

 4. Mooguran

  Mislim, dozvoljavaš grešku. Mogu to dokazati. Pišite mi na PM, razgovaraćemo.

 5. Donnally

  Ova tema je jednostavno neuporediva :), vrlo mi je zanimljivo.

 6. Tygojinn

  some strange relationships turn out.

 7. Edison

  Write smoothly, well done, but I still can't do that, the text somehow comes out clumsily from the pen :) I think this will be corrected over time.Napišite poruku