Vijesti

Mogu li se traumatična sjećanja posebno izbrisati?


Izgledi za novo liječenje traumatiziranih ljudi?

Različita traumatična iskustva vrlo je teško zaboraviti na zahvaćene ljude jer su pohranjena u našem dugoročnom pamćenju. Da li je moguće izbrisati traumatična sjećanja manipulacijom ambijentalnom svjetlošću?

Trenutna studija tokijskog sveučilišta Metropolitan u Japanu otkrila je da se traumatična sjećanja naizgled mogu izbrisati promjenom ambijentalne svjetlosti. Rezultati studije objavljeni su u engleskom časopisu "JNeurosci".

Teško je zaboraviti traumatična sjećanja

Nažalost, traumatična sjećanja teško je izbrisati. Rezultati trenutne studije mogli bi pomoći razvoju novih tretmana za traumatizirane ljude. Takva bi sjećanja mogla čak i potpuno izbrisati iz sjećanja, nadaju se istraživači.

Ambijentalna svetlost utiče na traumatična sećanja

Čini se da ambijentalno svjetlo igra važnu ulogu za traumatične događaje pohranjene u dugoročnom pamćenju. U testiranju na takozvane muhe drosofile, istraživači su otkrili da zaboravljaju traumatična sjećanja kad ih drže u mraku. Ovo je prva potvrda da okolna svjetlost igra važnu ulogu u održavanju traumatičnih rezultata. Tim je takođe identifikovao specifični molekularni mehanizam odgovoran za ovaj efekat.

Šta se događa u mozgu kad doživimo nešto šokantno?

Ne možemo se sjetiti svega što nam se događa tokom dana. Ali posebno šokantan događaj može se smjestiti u našem dugoročnom pamćenju, gdje se sintetiziraju novi proteini i mijenjaju se neuronski krugovi u našem mozgu. Takve uspomene mogu biti pogubne za pogođene ljude i čak mogu pokrenuti posttraumatski stresni poremećaj.

Aktivno održavanje uspomena?

Fiziološki gledano, čuvanje uspomene je sve samo ne trivijalni proces. Potrebno je aktivno održavanje da bi se te promjene sačuvale i zaštitile od stalnog ćelijskog preuređenja i obnavljanja živog organizma.

Kako svjetlost utječe na dugoročnu memoriju?

Svjetlost općenito igra važnu ulogu u regulaciji fiziologije životinja. Primjeri su cirkadijanski ritam, raspoloženje i spoznaja. Istraživači su željeli otkriti kako svjetlost utječe na dugoročno pamćenje. Zbog toga je ispitano kako izlaganje svjetlu utječe na sjećanje dnevnog voća Drosophila muha.

Studija koristi udvaranje muha

Da bi istražili dugoročno pamćenje ili traumu, istraživači su koristili takozvanu paradigmu udvaranja, u kojoj su mušice muhe dovedene u kontakt sa mušicama koje su već parile.

Na ponašanje parenja muva utjecala su sjećanja

Ako se ženke već spajaju, zna se da su neosjetljive i stavljaju stres na muške muhe. Nakon što se to iskustvo pohrani u dugoročno pamćenje, mužjaci muhe više neće pokušavati probuditi ženke muva, čak iako se ženke oko njih još nisu parile.

Tama je promijenila ponašanje muva

Ako su muhe muve držale u mraku dva ili više dana, više nisu volele parenje. Taj se efekat nije mogao primijetiti kod muha sa normalnim dnevnim i noćnim ciklusom.

Ambijentalno svetlo manipuliše dugoročnom memorijom

To jasno pokazuje da ambijentalna svjetlost nekako manipulira dugoročnom memorijom. Ovaj efekat nije bio posledica nedostatka sna. Stoga su se istraživači usredotočili na protein u mozgu (faktor disperzije pigmenta) za koji se zna da se izražava kao odgovor na svjetlost.

Uticaj na pamćenje i učenje?

Otkriveno je da faktor disperzije pigmenta regulira transkripciju proteina zvanog proteina koji se veže za cAMP odgovor (CREP) u dijelu mozga insekata koji je uključen u pamćenje i učenje.

Traumatična iskustva mogu uticati na kvalitetu života

Traumatična iskustva je vrlo teško zaboraviti. Oni mogu ozbiljno utjecati na kvalitetu života uključenih ljudi. Međutim, rezultati studije pokazuju da na ova sjećanja mogu značajno utjecati okolišni faktori u živim organizmima. Ovo otvara nove mogućnosti liječenja ljudima koji imaju traume, možda čak i mogućnost potpunog brisanja traumatičnih sjećanja kako bi opet mogli voditi potpuno normalan život. (kao)

Podaci o autoru i izvoru

Ovaj tekst odgovara zahtjevima medicinske literature, medicinskim smjernicama i trenutnim studijama te su ga pregledali medicinski ljekari.

Swell:

  • Prikaži Inami, Shoma Sato, Shu Kondo, Hiromu Tanimoto, Toshihiro Kitamoto, Takaomi Sakai: Okolišno svjetlo je potrebno za održavanje dugoročne memorije u Drosophili, u JNeurosci (Objavljeno 02.12.2020), JNeurosci


Video: Brisanje Kodi Builda (Januar 2022).