Vijesti

COVID-19: Brz porast porodičnog nasilja


Porast porodičnog nasilja u vremenu COVID-19

Pandemija COVID-19 i potreba za izolacijom dovode do porasta nasilja u porodici, pokazuju nedavna studija iz Sjedinjenih Država. Ključni podaci iz drugih zemalja ranije su pokazali uporedivo povećanje. Teška situacija u mnogim domaćinstvima mora se stoga hitno uzeti u obzir prilikom razmatranja daljnjih koraka.

Na temelju analize statistike kriminala u dva američka grada, istraživački tim na čelu sa P. Jeffrey Brantingham sa Univerziteta u Kaliforniji (UCLA) utvrdio je da su mjere za ograničavanje kontakta povezane s porastom nasilja u porodici. Rezultati analize podataka objavljeni su u časopisu na engleskom jeziku "Journal of Criminal Justice".

Koji su podaci analizirani?

Za svoju istragu, istraživači su ocenili upite primljene od policije o pomoći u porodici pred i za vreme pandemije koronavirusa. Pored toga, analizirana je i statistika kriminala u dva grada.

Značajan porast poziva na pomoć

U oba grada (Los Angeles i Indianapolis) došlo je do statistički značajnog porasta poziva na pomoć zbog nasilja u porodici, do kojeg je došlo nakon što su na snagu stupila tzv tzv. Pravila boravka kod kuće. Istraživači pretpostavljaju da će broj zahtjeva za pomoć policije ostati visok sve dok su na snazi ​​pravila.

Povećani su izvještaji o nasilju u porodici

"Tokom pandemije COVID-19, pozivi policiji da prijave nasilje u porodici i Los Angelesu i Indianapolisu značajno su se povećali i znamo da je nasilje u porodici jedan od najmanje prijavljenih zločina policiji." , autor studije profesor Jeffrey Brantingham sa Kalifornijskog sveučilišta u saopćenju za javnost.

Povećanje drugih krivičnih djela?

Za usporedbu, broj pljački prijavljenih u Los Angelesu znatno se smanjio, dok je u Indianapolisu ostao relativno konstantan. Pad je značajan u Los Angelesu i blago je smanjen u Indianapolisu. Broj krađa vozila bio je umjereno veći u Los Angelesu, ali nepromijenjen u Indianapolisu. Broj kontrola prometa znatno je opao u oba grada, objavili su istraživači.

Količina krivičnih djela ostala je otprilike ista

"Sveukupno, ovi pomaci su možda manje značajni nego što bi se očekivalo s obzirom na razmjere poremećaja COVID-19 u društvenom i ekonomskom životu", dodao je profesor Brantingham. Ukupan broj počinjenih krivičnih djela bio je otprilike na istoj razini kao i prije krize. Obrazac kriminala mogao bi pružiti dragocjen uvid u to da li se pojedinci i zajednice pridržavaju javnih zdravstvenih politika.

Ako obrasci kriminala općenito ostanu stabilni, uprkos mjerama, to bi moglo ukazati na to da treba potrošiti više resursa za provođenje pravila, izvještava profesor Brantingham.

Hoće li se nasilje u porodici i dalje povećavati?

Nakon procjene podataka o policijskom kriminalu, istraživači predviđaju da će se učestalost nasilja u porodici postepeno smanjivati ​​kako se ljudi vrate u svoju uobičajenu rutinu. Međutim, nasilje u porodici vjerovatno će se ponovo povećati ako dođe do drugog vala COVID-19 koji zahtijeva nove mjere. (kao)

Podaci o autoru i izvoru

Ovaj tekst odgovara zahtjevima medicinske literature, medicinskim smjernicama i trenutnim studijama te su ga pregledali medicinski ljekari.

Swell:

  • George Mohler, Andrea L. Bertozzi, Jeremy Carter, Martin B. Short, Daniel Sledge i dr.: Učinak socijalnog distanciranja tijekom pandemije COVID-19 na kriminal u Los Angelesu i Indianapolisu, u Journal of Criminal Justice (Objavljen svezak 68, maj -June 2020.), časopis za krivično pravosuđe
  • Studija dva grada pokazuje izvještaje o porastu nasilja u porodici dok COVID-19 drži ljude kod kuće, University of California (Objavljeno 27. maja 2020.), UCLAVideo: Porast porodičnog nasilja u izolaciji, žrtve teško do pomoći (Juli 2021).